برنامه نمایش امروز - دوشنبه ۱۴ ارديبهشت

شما میتوانید تا 1 ساعت قبل از شروع فیلم بصورت آنلاین بلیط آنرا خریداری نمایید.
متل قو
متل قو
فیلمی از : مسعود نوابی
94/02/09
سانسها : 11:00 | 13:00 | 21:00 |
خرید بلیت
ایران برگر
ایران برگر
فیلمی از : مسعود جعفری جوزانی
93/12/20
100 دقیقه
کمدی
سانسها : 10:45 | 15:15 | 19:45 |
خرید بلیت
رخ دیوانه
رخ دیوانه
فیلمی از : ابوالحسن داودی
93/12/20
115 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 13:00 | 17:30 | 22:00 |
خرید بلیت
پنج تا پنج
پنج تا پنج
فیلمی از : تارا اوتادی
94/02/05
سانسها :
خرید بلیت
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
فیلمی از : عباس کیارستمی
94/02/05
سانسها : 22:45 |
خرید بلیت
پریدن از ارتفاع کم
پریدن از ارتفاع کم
فیلمی از : حامد رجبی
93/12/23
سانسها : 15:00 |
خرید بلیت
مردی که اسب شد
مردی که اسب شد
فیلمی از : امیرحسین ثقفی
93/12/23
100 دقیقه
سانسها :
خرید بلیت
شب، بیرون
شب، بیرون
فیلمی از : کاوه سجادی حسینی
93/11/26
اجتماعی
سانسها : 19:00 |
خرید بلیت
پرویز
پرویز
فیلمی از : مجید برزگر
93/08/16
95 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 17:00 |
خرید بلیت
همشهری کین
همشهری کین
فیلمی از : اورسن ولز
93/11/20
سانسها :
خرید بلیت