برنامه نمایش امروز - يکشنبه ۱۴ تير

گینس
گینس
فیلمی از : محسن تنابنده
94/04/03
کمدی
سانسها : 14:40 | 18:30 |
عصر یخبندان
عصر یخبندان
فیلمی از : مصطفی کیایی
94/04/03
100 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 16:30 |
از رییس جمهور پاداش نگیرید!
از رییس جمهور پاداش نگیرید!
فیلمی از : کمال تبریزی
94/04/03
کمدی
سانسها : 00:30 |
گس
گس
فیلمی از : کیارش اسدی زاده
94/03/16
90 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 15:00 |
پرویز
پرویز
فیلمی از : مجید برزگر
93/08/16
95 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 17:00 |