برنامه نمایش امروز - چهارشنبه ۱۵ مهر

محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
فیلمی از : مجید مجیدی
94/06/04
178 دقیقه
تاریخی
سانسها : 11:30 | 15:00 | 18:15 | 21:30 |
360 درجه
360 درجه
فیلمی از : سام قریبیان
94/07/08
سانسها : 11:00 | 13:00 | 22:30 |
تاج محل
تاج محل
فیلمی از : دانش اقباشاوی
94/07/11
سانسها : 21:00 |
روغن مار
روغن مار
فیلمی از : علیرضا داودنژاد
94/06/21
75 دقیقه
سانسها : 19:00 |
خاکستر و برف
خاکستر و برف
فیلمی از : روح الله سهرابی
94/06/28
دفاع مقدس
سانسها :
اعترافات ذهن خطرناک من
اعترافات ذهن خطرناک من
فیلمی از : هومن سیدی
94/03/16
سانسها : 15:00 |
اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر
اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر
فیلمی از : شهرام مکری
94/03/16
90 دقیقه
سانسها :
پرویز
پرویز
فیلمی از : مجید برزگر
93/08/16
95 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 17:00 |