برنامه نمایش امروز - سه شنبه ۱۴ ارديبهشت

اژدها وارد می شود
اژدها وارد می شود
فیلمی از : مانی حقیقی
95/02/08
100 دقیقه
ماجرایی - حادثه ای
سانسها :
بدون مرز
بدون مرز
فیلمی از : امیرحسین عسگری
95/02/12
110 دقیقه
سانسها : 17:00 |
نیم رخ ها
نیم رخ ها
فیلمی از : ایرج کریمی
94/12/25
102 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 21:00 |
پات
پات
فیلمی از : امیر توده روستا
95/02/01
80 ذقیقه
سانسها :
چهارشنبه
چهارشنبه
فیلمی از : سروش محمدزاده
94/12/24
87 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 19:00 |
ابد و یک روز
ابد و یک روز
فیلمی از : سعید روستایی
94/12/26
115 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 10:10 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | 23:59 |
خشم و هیاهو
خشم و هیاهو
فیلمی از : هومن سیدی
94/12/26
100 دقیقه
تریلر اجتماعی
سانسها : 11:00 | 13:00 | 23:00 |
بهمن
بهمن
فیلمی از : مرتضی فرشباف
94/10/04
89 دقیقه
هنری - اجتماعی
سانسها :
کفشهایم کو؟
کفشهایم کو؟
فیلمی از : کیومرث پوراحمد
94/12/26
90 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 12:00 | 16:00 | 20:00 |
خواب تلخ
خواب تلخ
فیلمی از : محسن امیریوسفی
94/09/02
90 دقیقه
کمدی - اجتماعی
سانسها : 15:00 |