برنامه نمایش امروز - شنبه ۲۴ بهمن

کوچه بی نام
کوچه بی نام
فیلمی از : هاتف علیمردانی
94/11/22
83 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 11:00 | 14:20 | 18:00 | 22:00 |
در مدت معلوم (فی المدت المعلوم)
در مدت معلوم (فی المدت المعلوم)
فیلمی از : وحید امیرخانی
94/09/25
88 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 12:40 | 16:00 | 20:00 |
آمین خواهیم گفت
آمین خواهیم گفت
فیلمی از : سامان سالور
94/11/23
90
هنری - اجتماعی
سانسها : 21:30 |
شاهزاده روم (انیمیشن)
شاهزاده روم (انیمیشن)
فیلمی از : هادی محمدیان
94/08/13
76 دقیقه
انیمیشن -کودک و نوجوان
سانسها : 11:00 | 13:00 |
خواب تلخ
خواب تلخ
فیلمی از : محسن امیریوسفی
94/09/02
کمدی - اجتماعی
سانسها : 17:00 |
احتمال باران اسیدی
احتمال باران اسیدی
فیلمی از : بهتاش صناعی ها
94/08/18
105 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 15:00 |
دلتا ایکس
دلتا ایکس
فیلمی از : علیرضا امینی
94/08/05
90 دقیقه
اجتماعی - هنری
سانسها :
ماهی و گربه
ماهی و گربه
فیلمی از : شهرام مکری
93/07/13
140 دقیقه
سانسها : 18:30 |