برنامه نمایش امروز - پنج شنبه ۵ آذر

ناهید
ناهید
فیلمی از : آیدا پناهنده
94/08/27
100 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 11:00 | 13:00 | 22:30 |
جامه دران
جامه دران
فیلمی از : حمیدرضا قطبی
94/08/20
107 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 17:30 | 19:30 |
محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
فیلمی از : مجید مجیدی
94/06/04
178 دقیقه
تاریخی - مذهبی
سانسها : 10:45 | 14:00 | 21:30 |
خواب تلخ
خواب تلخ
فیلمی از : محسن امیریوسفی
94/09/02
کمدی - اجتماعی
سانسها : 21:00 |
داره صبح میشه
داره صبح میشه
فیلمی از : یلدا جبلی
94/07/04
87 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 15:00 |
روغن مار
روغن مار
فیلمی از : علیرضا داودنژاد
94/06/21
75 دقیقه
هنری
سانسها : 19:00 |
خاکستر و برف
خاکستر و برف
فیلمی از : روح الله سهرابی
94/06/28
80 دقیقه
دفاع مقدس - اجتماعی
سانسها : 17:00 |
اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر
اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر
فیلمی از : شهرام مکری
94/03/16
90 دقیقه
اجتماعی - هنری
سانسها :